Logopedie

Logopedické hrátky s předškoláky

Dětský sbor MuŠka

Při skupinové logopedické lekci dětí od 4 do 7 let děti čekají zábavná cvičení zaměřená především na rozvoj hrubé i jemné motoriky, motoriky mluvidel, grafomotoriky, komunikačních a sociálních dovedností, sluchové pozornosti a zrakové diferenciace. Naším cílem je všechny tyto dovednosti v dětech rozvíjet hrou, pozorovat je a podporovat jejich přirozený vývoj. Rodiče se pak mohou těšit na sebevědomé děti v oblasti mluveného projevu.

cena 3060,- Kč (2. pololetí 18 lekcí, 45 minut)

Kurzy začínají v týdnu od 31.1.2023 a končí 16.6.2023. V případě volného místa, lze do kroužku pro děti nastoupit po domluvě i během pololetí.

Kroužky neprobíhají během státních svátků, v týdnu Jarních prázdniny P-10 6.2-10.2.2023 a v týdnu 1.5-5.5.2023.

Logopedické hrátky s předškoláky

děti 4 - 7 let
STŘEDA
15:00 - 15:45

Kurzy začínají v týdnu od 9.1.2023. V případě volného místa, lze do Logopedického kroužku pro děti nastoupit po domluvě i během pololetí.

Barbora Vágnerová
MgA. Barbora Vágnerová
Lektorka

LogopedieLogopedické hrátky s předškoláky

Lektorkou logopedického kroužku je logopedická asistentka a herečka MgA. Barbora Vágnerová. 

středa 15:00 – 15:45

bt_bb_section_top_section_coverage_image

Provozovatelem Studia MuŠka je Mateřská škola umělecká – MuŠka, IČO 01416715, www.muskaskolka.cz