Dramatický kroužek pro děti

Dramatický kroužek pro děti

Rádi bychom děti ve školním věku (7-10 let) pomocí našeho dramatického kroužku pro děti ve Studiu MuŠka vedli k dobré sebeprezentace před rodinou, kamarády, spolužáky či větší skupinou lidí. Budeme s dětmi pracovat a rozvíjet jejich fantazii, představivost, spontánnost a hravost. Budeme si hrát a improvizovat, ale zároveň pracovat i s krátkými texty, básničkami, říkankami nebo jednoduchými povídkami a pohádkami. Děti se můžou těšit na prima zábavu i na nacvičování představení, které uvedeme na závěr školního roku na jevišti.

cena 3060,- Kč (2. pololetí 18 lekcí, 45 minut)

Kroužky pro děti začínají v týdnu od 2.2.2023 a končí 16.6.2023. V případě volného místa, lze do kroužku pro děti nastoupit po domluvě i během pololetí.

Kroužky neprobíhají během státních svátků, v týdnu Jarních prázdniny P-10 6.2-10.2.2023 a v týdnu 1.5-5.5.2023.

Dramatický kroužek

děti 7 - 10 let
ČTVRTEK
16:00 - 16:45
Barbora Vágnerová
MgA. Barbora Vágnerová
Lektorka

Dramatický kroužek pro děti

Lektorkou dramatického kurzu je herečka a absolventka Divadelní akademie múzických umění MgA. Barbora Vágnerová. 

čtvrtek 16:00 – 16:45

bt_bb_section_top_section_coverage_image

Provozovatelem Studia MuŠka je Mateřská škola umělecká – MuŠka, IČO 01416715, www.muskaskolka.cz